Aan de slag met een coach. Wat gaan we doen?

Het verschil tussen therapie en coaching wordt regelmatig beschreven als hulp waarbij de focus (respectievelijk) ligt op het verleden of op de toekomst. Voor mij als coach is de belangrijkste focus het hier en nu. Daarin komen we zowel het verleden als de toekomst tegen, maar het heden is de plek vanuit waar ik met jou beweeg.

Ik coach je door je uit te dagen aan te gaan wat zich op dit moment in jouw leven aandient. Uiteraard heb je een stip op de horizon en wil je vooruit. Alles wat je daar NU in tegenkomt pakken we aan. Dat kan in mijn praktijk ook betekenen dat ik je aanmoedig om samen te tackelen wat je uit het verleden nog uit te werken hebt. Maar alleen als zich dat op dit moment in jouw leven aandient. Hierbij maak ik gebruik van één, meerdere of een combinatie van de andere op mijn website beschreven werkvormen.

Ik coach met diverse uitgangspunten, waaronder de Assen van Verandering. Dit model bestaat uit een viertal ‘assen’ met twee uitersten. Over deze assen kun je bewegen. Door al deze vier assen te doorlopen werk je aan alle 8 aspecten die binnen dit model worden genoemd als vereist voor succesvolle verandering. De vier assen zijn: motivatie, beslissen, creëren en verankeren. 

Ook coach ik systemisch en  help ik jou met relationele conflictsituaties. Zie voor meer informatie de pagina over Systemisch Werk en Relatietherapie.

Afsluitend: met coaching stimuleer ik jou die stappen te zetten die je helpen om dichter bij de beste versie van jezelf te komen. Ik nodig je uit je blik te verruimen. Met andere woorden, ik daag je uit uit je comfortzone te komen. Want als je doet wat je deed, krijg je wat je altijd kreeg. Coaching loopt doorgaans als een rode draad door de sessies heen.  

~GROW THROUGH WHAT YOU GO THROUGH