Hypnotherapie

Hypno- en Regressietherapie

Bij Hypnotherapie wordt gebruik gemaakt van een natuurlijk verschijnsel: trance. Trance kun je zien als geconcentreerde aandacht, die je mogelijk herkent als je opgaat in muziek, een boek, film of project. Net als bij deze voorbeelden blijf je bij Hypnotherapie volledig controle houden over jezelf. Bij Hypnotherapie ga je in hypnose. We richten de aandacht naar binnen, waarbij je dagelijkse bewustzijn wat op de achtergrond raakt. Hierdoor kan jij gemakkelijker contact kan maken met je onderbewustzijn. We stillen de kritische geest, waardoor jij meer openstaat voor intuïtieve ingevingen en verbanden ziet die een rol spelen in de totstandkoming van je probleem. Vanuit de inzichten die ontstaan, komt ruimte voor verandering. Hypnotherapie helpt je om te putten uit je innerlijke wijsheid, die je vanuit het onbewuste nu bewust maakt.

Regressietherapie is een vorm van Hypnotherapie. Vaak zijn we ons helemaal niet meer bewust van de momenten die nu nog op een belemmerende manier doorwerken in ons leven. Of we zijn dit wel, maar waren op dat moment niet bij machte ruimte aan onze ervaringen te geven. Met behulp van een lichte trance gaan we met regressietherapie terug in de tijd. Je ontdekt waar patronen en reacties hun oorsprong vinden en gaat ingrijpende gebeurtenissen alsnog doorvoelen, waardoor een oude wond kan genezen. Je ontdekt tijdens de ervaring genomen besluiten, die ten grondslag liggen aan het leven zoals je dat vandaag leeft.