Systemisch werk / (Familie)opstelling

Herhalende patronen zijn vaak terug te leiden tot het systeem van herkomst. Als je herhalende patronen in je leven tegenkomt kunnen we je vraagstuk “systemisch” bekijken. Ook als je niet goed weet waar iets in jouw leven vandaan komt kan systemisch werken veel inzichten geven. Door middel van een opstelling zetten we je vraag centraal en brengen we alle elementen van het krachtenveld van jouw vraagstuk in kaart. Bijvoorbeeld dat je te perfectionistisch bent of moeite hebt met autoriteit. 

Met een opstelling wordt het patroon of de dynamiek waar jij mee te maken hebt zichtbaar. Blinde vlekken worden duidelijk, waardoor de situatie beter hanteerbaar wordt. Met een opstelling dienen zich ook oplossingsrichtingen aan. Al met al helpt systemisch werken je een andere kijk te krijgen op de situatie. 

Gedachtegoed van systemisch werk
Een systeem is familie, maar ook een vriendengroep, sportvereniging, bedrijf, zelfs een lichaam of andere groep die op een bepaalde manier bij elkaar hoort. In een (familie)systeem heeft iedereen zijn eigen plek en is het één onlosmakelijk met de ander verbonden.

In een systeem wordt gestreefd naar balans. Als er onevenwichtigheid ontstaat en iemand niet op zijn eigen plek staat, zal het systeem zijn best doen de balans te herstellen. De uitwisselingen die in een systeem plaatsvinden kun je zien als een soort radioactiviteit, waarvan je de invloed niet ziet, maar de effecten wel voelbaar zijn.

Wat kun je merken bij verstoringen in je familiesysteem? Dat je kritisch en ontevreden bent, gevoelig bent voor verslavingen, dat het leven moeilijk gaat en je alles op eigen kracht moet doen, dat je oververantwoordelijk bent, moeizame relaties hebt en/of emoties ervaart die te groot of niet passend  voor een situatie zijn. 

Door je systemisch te coachen help ik jou je plek in te nemen en in te zien wat van jou en van de ander is. Kortom, je gaat loslaten wat niet van jou is en enkel dragen wat bij jou hoort. De beloning hiervan is dat het leven moeitelozer gaat. Je gaat van overleven, naar leven.  

~ Ik hier. Jij daar. Met liefde en respect