Manier van werken

De 4 pijlers

psychodynamische werkvormen

We gaan ervaringsgericht aan de slag om jouw doel te bereiken. Hierbij gebruiken we diverse therapeutische en/of coachende werkvormen, die dynamisch gecombineerd worden. Ik werk onder andere met Innerlijk Kindwerk
RETSystemisch WerkMindfulnessDelenwerk en Hypno- en RegressietherapieEMDR en lichaamsgerichte technieken. De keuze voor de werkvorm stem ik helemaal af op wie jij bent en wat het meest bijdraagt aan jouw ontwikkelingsproces. Er is dus geen sprake van ‘kant en klare’ sessies, want elke sessie is maatwerk en weer anders. 

Kortdurend en doelgericht

Het is mijn wens om jou verder te helpen. Ik benut de tijd graag goed en kijk met je waar jouw vraagstuk daadwerkelijk over gaat. Ik ben empathisch en luister graag. Tegelijk wil ik effectief met je aan het werk om negatieve vicieuze cirkels te doorbreken.  Geen jarenlange trajecten waar jij afhankelijk bent van je coach of therapeut. Maar jezelf ontplooien, door vallen en opstaan en weer zelfstandig verder gaan. Zowel losse sessies als trajecten van 5 sessies zijn mogelijk. Op transparante wijze zorg ik dat we steeds aan de slag gaan met dat wat het meest bij jou aansluit. 

Mind-body connectie

Tijdens de sessies is aandacht voor jou in je totaliteit. Ik werk met wat jij denkt, voelt en wat je in je lijf ervaart en hoe dit samenhangt met jouw vraagstuk. Het mentale, emotionele en fysieke aspect zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Regelmatig treedt één van deze aspecten het meest op de voorgrond. Bijvoorbeeld het mentale aspect. Dan is rationeel denken leidend en worden emoties en sensaties in je lijf onderdrukt. Spanning blijft in je lijf opgeslagen, als je er niks mee doet. Ik pak met jou alles weer samen tot één geheel. Waarbij ik wat jou belemmert benader als een schakel in een grotere keten. 

Ontwortel je probleem

Als het jou niet lukt een oplossing voor een vraagstuk te vinden, is de kans groot dat onbewuste processen in de weg staan van jouw doel. Je onbewustzijn is als een reservoir vol gedachten, overtuigingen, gevoelens, herinneringen en gedragingen, die buiten je bewustzijn om, in je leven doorwerken. Zo’n 95% van je wat je denkt, voelt en hoe je je gedraagt komt uit je onbewustzijn vandaan. De sessies geven inzicht in wat onbewust bij jou speelt en wat je wellicht vergeten bent. Je komt tegen wat jou kracht geeft, maar stuit mogelijk ook op blokkades die jou belemmeren op je weg vooruit. Ik help je deze te verwerken of er beter mee om te gaan.  Je onbewustzijn is enorm associatief en een enorme schatkist aan oplossingen en antwoorden. Door een beroep te doen op je onbewuste, help ik je de antwoorden in jezelf te vinden. 

Coaching of therapie?

Ik help jou ontdekken wat nú nodig is om in de richting van jouw doel te bewegen. Wat aan het oppervlakte komt wil gezien worden. Alles wat in het ‘hier en nu’ aanwezig is, kunnen we alleen vanuit het ‘hier en nu’ veranderen. Soms kunnen we direct de mogelijkheden verkennen en een praktische plan opstellen (coaching). Soms is het zinvoller om (eerst) een thema te onderzoeken dat jou nu veel energie en plezier kost en jou tegenwerkt je doel te bereiken. Voorbeelden van zulke thema’s zijn: een gebrek aan zelfvertrouwen, onverwerkt verdriet of een vorm van angst. Door aandacht te geven aan het verlichting van emotionele ballast en het verwerven van een nieuw perspectief, ga je alsnog, maar nu moeitelozer vooruit. In de praktijk merk ik dat coachende en therapeutische werkvormen in elkaar overlopen.

Hoe we werken

4 - Oogsten

Dit is de fase van resultaat. Jij gaat de vruchten plukken van je inspanningen en terugkijken op een vruchtbaar groeiproces.

3- Planten en Zaaien

Ik daag je in deze fase uit actief te gaan experimenteren. Je gaat nieuw leven zaaien door de nieuwe jij in de oefensetting en het dagelijks leven in de praktijk te brengen. Verder wateren we jouw groei door te blijven reflecteren en verfijnen.

2 - Herstellend grondwerk

We gaan in deze fase aan de slag met het benodigde herstel. We ontwortelen wat jou in je leven niet meer dient. Zoals beperkende overtuigingen en vooronderstellingen, overdreven verantwoordelijkheidsgevoelens, zware lasten en belemmerende patronen. Ook versterken we jouw fundament, door te werken aan je zelfbeeld, zelfvertrouwen, zelfkennis en zelfregulatie.

1 - BODEMONDERZOek

We onderzoeken in deze fase jouw fundament (waar kom je vandaan), we kijken naar wat niet zichtbaar, maar wel aanwezig is, we graven naar de wortel van jouw probleem en ontdekken jouw vruchtbare bodem voor groei.

EDIT YOUR LIFE FREQUENTLY AND RUTHLESSLY. IT'S YOUR MASTERPIECE AFTER ALL.
Locatie

Hogeweg 5, 6572 BA
Berg en Dal (Nijmegen)

telefoon

Neem contact op via
0629126777

Werkdagen

Maandag | Dinsdag
Woensdag | Donderdag

e-mail

Stuur je bericht naar
info@praktijkmera.nl