Manier van werken

De 4 pijlers

psychodynamische werkvormen

We gaan ervaringsgericht aan de slag om jouw doel te bereiken. Hierbij gebruiken we diverse therapeutische en/of coachende werkvormen, die dynamisch gecombineerd worden. Ik werk onder andere met Innerlijk Kindwerk, Systemisch WerkMindfulnessDelenwerk en Hypno- en RegressietherapieEMDR en lichaamsgerichte technieken. De keuze voor de werkvorm stem ik helemaal af op wie jij bent en wat het meest bijdraagt aan jouw ontwikkelingsproces. Er is dus geen sprake van ‘kant en klare’ sessies, want elke sessie is maatwerk en weer anders. 

Kortdurend en doelgericht

Er is mijns inziens geen quick fix waarmee je een probleem wegtovert. Wel is er bewustzijnsvergroting, perspectiefverandering, emotionele ontlading en gedragverandering om problemen mee te verlichten. Daarin ben je volgens mij altijd work in progress. Om die reden bied ik gerichte, kortdurende begeleiding, voor dat wat nú aandacht vraagt. Waarna je vervolgens in je leven weer zelfstandig verder stoeit. 

Mind-body connectie

Tijdens de sessies is aandacht voor jou in je totaliteit. We werken met wat jij denkt, voelt en wat je in je lijf ervaart en hoe dit samenhangt met jouw vraagstuk. Het mentale, emotionele en fysieke aspect zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Regelmatig treedt één van deze aspecten het meest op de voorgrond. Bijvoorbeeld het mentale aspect. Dan is rationeel denken leidend en worden emoties en sensaties in je lijf onderdrukt. Spanning blijft in je lijf opgeslagen, als je er niks mee doet. Tijdens de begeleiding pakken we alles weer samen tot één geheel. Waarbij we dat wat jou belemmert benaderen als een schakel in een grotere keten. 

Ontwortel je probleem

Als je in bepaald gedrag blijft steken, is de kans groot dat onbewuste processen in de weg staan van jouw doel. Je onbewustzijn is als een reservoir vol gedachten, overtuigingen, gevoelens, herinneringen en gedragingen, die buiten je bewustzijn om, in je leven doorwerken. Zo’n 95% van je wat je denkt, voelt en hoe je je gedraagt komt uit je onbewustzijn vandaan. De sessies geven inzicht in wat onbewust bij jou speelt en wat je wellicht vergeten bent. Je komt tegen wat jou kracht geeft, maar stuit mogelijk ook op blokkades die jou belemmeren op je weg vooruit. Ik help je deze te verwerken of er beter mee om te gaan. Je onbewuste is enorm associatief en een enorme schatkist aan oplossingen en antwoorden. Door hier een beroep op te doen, kun je uiteindelijk de antwoorden in jezelf leren vinden. 

EDIT YOUR LIFE FREQUENTLY AND RUTHLESSLY. IT'S YOUR MASTERPIECE AFTER ALL.
Locatie

Hogeweg 5, 6572 BA
Berg en Dal (Nijmegen)

telefoon

Neem contact op via
0629126777

e-mail

Stuur je bericht naar
info@praktijkmera.nl

Werkdagen

Dinsdag
Donderdag