In mijn praktijk bied ik maatwerk. Hierbij maak ik gebruik van (een combinatie) van onderstaande technieken.

Systemisch werk/Familieopstellingen

In een (familie)systeem heeft iedereen zijn eigen plek en is de één onlosmakelijk met de ander verbonden.  De uitwisselingen die in een systeem plaatsvinden kun je zien als een soort radioactiviteit, waarvan je de invloed niet ziet, maar de effecten wel voelbaar zijn. Door verstoringen in jouw familiesysteem, kan je ervaren dat je kritisch en ontevreden bent, hardnekkige patronen hebt, oververantwoordelijk bent, moeizame familierelaties ervaart en/of emoties ervaart die te groot of niet passend  voor een situatie zijn. Met systemisch opstellen wordt zichtbaar wat intern voelbaar is. Puzzelstukjes vallen op hun plek, waarbij ik jou help jouw plek in te nemen. Je gaat loslaten wat niet van jou is en enkel dragen wat bij jou hoort. De beloning hiervan is een verschuiving van overleven naar leven. 

Hypnotherapie

Bij Hypnotherapie wordt gebruik gemaakt van een natuurlijk verschijnsel: trance. Trance kun je zien als geconcentreerde aandacht, die je mogelijk herkent als je opgaat in muziek, een boek, film of project. Net als bij deze voorbeelden blijf je bij Hypnotherapie volledig controle houden over jezelf. Bij Hypnotherapie richten we de aandacht naar binnen, waarbij je dagelijkse bewustzijn wat op de achtergrond raakt. Hierdoor kan jij gemakkelijker contact kan maken met je onderbewustzijn. We stillen de kritische geest, waardoor jij meer openstaat voor intuïtieve ingevingen en verbanden ziet die een rol spelen in de totstandkoming van je hulpvraag. Vanuit de inzichten die ontstaan, komt ruimte voor verandering. Hypnotherapie helpt je om te putten uit je innerlijke wijsheid, die je vanuit het onbewuste nu bewust maakt. 

Ga naar Praktijk Mera als je een coach zoekt die je de ruimte geeft om jezelf 'opnieuw te leren kennen'.
- Lot

Regressietherapie

Regressietherapie is een vorm van Hypnotherapie. Vaak zijn we ons helemaal niet meer bewust van de momenten die nu nog op een belemmerende manier doorwerken in ons leven. Of we zijn dit wel, maar waren op dat moment niet bij machte ruimte aan onze ervaringen te geven. Met behulp van een lichte trance gaan we met regressietherapie terug in de tijd. Je ontdekt waar patronen en reacties hun oorsprong vinden en gaat ingrijpende gebeurtenissen alsnog doorvoelen, waardoor een oude wond kan genezen. Je ontdekt tijdens de ervaring genomen besluiten, die ten grondslag liggen aan het leven zoals je dat vandaag leeft. 

Innerlijk kindwerk

Een innerlijk kind is een deel van jezelf uit je kindertijd. Innerlijk kindwerk kan goed zijn als je je als kind hulpeloos, niet gezien, gehoord of veilig hebt gevoeld. Met innerlijk kindwerk kom je in contact met je onvervulde behoeftes als kind. Dit kunnen behoeftes zijn als liefde, warmte, veiligheid en respect. Door deze behoeftes te erkennen en inzicht te krijgen in hoe je nu tevergeefs pogingen doet om oude onvervulde en niet meer te vervullen behoeftes te voorzien, krijg je inzicht en ruimte voor volwassen en ondersteunend gedrag.

Ego state therapie / Delenwerk

Verschillende situaties kunnen verschillende kanten van jou naar boven brengen. Misschien heb je een stoere, nieuwsgierige kant, maar soms ook een bange, kritische. Een innerlijk conflict ontstaat als de kanten (delen) in jou elkaar tegenwerken. Met Delenwerk onderzoeken we de gewenste en meer ongewenste kanten in jou. Het wordt duidelijk hoe deze innerlijke kanten tot uiting komen, wat hun functie is en hoe deze kanten in jou zo optimaal mogelijk kunnen samenwerken. Delenwerk is een soort relatietherapie met jezelf en zorgt voor veel ‘oh, doe ik dat zo’ momenten. Je creëert mildheid voor jezelf, omdat je nu snapt waarom je de dingen doet zoals je ze doet.  

Rationeel Emotieve Therapie (RET)

Ons handelen wordt bepaald door onze gedachten. Bemoedigende gedachten kunnen ons helpen. Negatieve overtuigingen doen dat niet. Mensen met een perfectionistische aard herkennen misschien dat ze veel malen en piekeren en ‘in hun hoofd leven’. De gedachten die voorbij komen zijn helaas niet altijd ondersteunend en rationeel van aard. Als dit voor jou geldt kan het ondersteunend zijn om met Rationeel Emotieve Therapie (RET) aan de slag te gaan, om te leren hoe je denken je gevoel en gedrag beïnvloedt en wat de gevolgen daarvan zijn. Je gaat inzien dat je ook andere keuzes hebt en kan bepalen welke reactie je geeft. Met RET leer je met een andere bril naar de wereld te kijken, waardoor je op een meer passende manier gaat reageren in situaties waarin je je nu door niet-helpende gedachten en gevoelens laat leiden. 

Therapeutische Mindfulness technieken

Mindfulness in therapie is een vorm van aandachtstraining die helpend is voor mensen die veel en intensief nadenken, daar moeilijk mee kunnen stoppen en weinig lichaamsbewustzijn hebben. Je bent dan vooral heel druk met denken en doen, in plaats van met voelen wat er nou eigenlijk allemaal in jou gebeurd en vanuit daar wil. Als het moeilijk is voor jou om je over te geven en niet steeds weer afleiding te zoeken, kan het ontzettend bevrijdend zijn om onder begeleiding te leren om aandacht te geven aan je innerlijke weerbericht. Door deze werkvorm krijg je veel beter contact met je gedachten, je gevoel en je lijf en leer je vanuit de vluchtigheid van de dag te vertragen en verzachten. 

Coaching

Met coaching onderzoeken we: wat wil je graag voor jezelf en hoe kun je daar komen? We kijken naar de mogelijkheden en onderzoeken concrete manieren om vooruit te bewegen. Ik daag je met diverse werkvormen uit om je blik te verruimen en aan te kijken wat je nu nog tegenhoudt om hier te komen. We onderzoeken daarbij hoe jij alsnog de (benodigde) stap(pen) kan zetten. Ook coach ik met diverse methodes jou door relationele conflictsituaties. Je gaat hierin ervaren wat de gedragsalternatieven zijn en hoe je jouw gesprekspartner effectiever kan benaderen.